Archive for October, 2019

WAAROM NEEM KERKE EN KERKVERBANDE ONBYBELSE BESLUITE?

Posted by: proregno on October 15, 2019

DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT OM SONDE GOED TE PRAAT

Posted by: proregno on October 9, 2019