Die dwaling van baptiste dat die Nuwe Verbond net met ‘volwasse gelowiges’ is (hulle wat ‘n belydenis van geloof kan aflê), en nie ook met kinders van gelowiges nie

Die dwaling van baptiste dat die Nuwe Verbond net met 'volwasse gelowiges' is (hulle wat 'n belydenis van geloof kan aflê), en nie ook met kinders van gelowiges nie  In die hernude stryd in verband met die kinderdoop byvoorbeeld, is die wyse waarop die Skrifgegewens gehanteer word van die allergrootste belang. Hier kan nie met... Continue Reading →

Die Baptistiese verwerping van kinders as lidmate van die kerk: ‘n Paar opmerkings op John Piper se artikel oor besnydenis en doop

Die Baptistiese verwerping van kinders as lidmate van die kerk: 'n Paar opmerkings op John Piper se artikel oor besnydenis en doop Dr. John Piper se artikel oor besnydenis en doop kan hier gelees word: “How do circumcision and baptism correspond?” Hierdie artikel van Piper wys duidelik en mooi – na my mening – een van die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑