Kremasie of Begrafnis ?

KREMASIE OF BEGRAFNIS deur Bouwe van der Eems (Bouwe is 'n lidmaat van die GK Belville en het hierdie inleiding gelewer by die Bybelkring van die Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad. Sien ook die onlangse artikel oor hierdie onderwerp in Die Kerkblad van April 2014: "Lykverbranding en opstanding uit die dood", deur prof. Paul de Bruyn;... Continue Reading →

Begrafnispreek: Psalm 27 (Oom Chrisjan se begrafnis)

foto geneem deur Gustav Opperman Lees: Psalm 27 Begrafnispreek van Johannes Christiaan Theunissen   GK Matlabas 2013 12 21 Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)  Ps.27:10  Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die HERE sal my aanneem. (Agtergrond van die preek: Die moord op 'n boer van die Gereformeerde Kerk Matlabas, sien die berig... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑