Die Kelkiewyn Junie 2011 – Katkisasie

Vorige uitgawe: Die Kelkiewyn Jaargang 4 - nr.1 Tema: Hedendaagse verwarring oor waardes vir vroue Die Kelkiewyn Jaargang 4 - nr.2 Huidige tema: Verbondsonderrig - Katkisasie - Sondagskool (Junie 2011) Hier is die inleiding en redaksioneel geskryf deur ds. Niel Prinsloo: Sommige van ons noem dit Sondagskool ander katkisasie, en nog ander verbondsonderrig. Wat jy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑