Archive for the ‘kerklos’ Category

Die Kenmerke van die Valse Kerk – NGB artikel 29

Posted by: proregno on March 21, 2019

Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman

Posted by: proregno on September 22, 2016

Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman

Posted by: proregno on September 14, 2016

Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?

Posted by: proregno on May 16, 2011

Christus sonder kerk ?

Posted by: proregno on August 2, 2010