Christus sonder kerk ?

Daar is al meer ‘n weg beweeg van die belangrikheid van die ‘institusionele konfessionele kerk’ waar die Woord en sakramente bedien word, na ‘n ‘Churchless Christianity’, ‘n ‘No creed but Christ’ idee, waar dit net gaan oor my ‘persoonlike verhouding’ met die Here, nie meer oor prediking, sakramente, tugbediening, ens. nie.  Dit is alles seker ook die gevolg van o.a. die invloed wat die postmodernisme op kerk en kultuur het vandag.

In my vorige skrywes oor Tutu se ‘Children of God Storybook’, sien ‘n mens die soeke na ‘n ‘Christelike geloof sonder dogma’, ‘n ‘jesus sonder die ware leer’, soos die boek se advertensie ook lui:  

“It is designed to help children read the Bible not as part of a system of belief to know the theology of the Bible and doctrines of the different churches, but to help them understand Christianity as a “Way of Life.”

Sien ook hierdie onlangse voorbeeld van so ‘n poging om Christus los van sy kerk te wil dien:

http://theaquilareport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2598:anne-rice-quits-christianity-but-not-christ&catid=49:people&Itemid=132

En hierdie deeglike antwoord op haar ‘teologie’:

http://heidelblog.wordpress.com/2010/08/02/anne-rice-is-right-and-wrong/#comment-22886

Een aanhaling uit laasgenoemde artikel:

“She’s also right to note that the visible church is a disappointment. That it too often says what it should not and doesn’t say what it should. I’m reasonably confident that she and I would disagree as to the agenda that the institutional church should follow but I understand her frustration. For many modernists, Romanists, and evangelicals the visible church is just another vehicle for achieving a socio-political goal. The cultural right wants the church to do one thing and the cultural left wants it to do another and neither seems to understand that the visible church was commissioned by her Lord to represent a kingdom “not of this world” with transcendent concerns with implications for this life that are not neatly consistent with any particular socio-political agenda.”

Dit is een ding om soekend te wees na ‘n gemeente, dit is ‘n heel ander ding om kerk of gemeente op sig self op te gee.

Die oplossing vir valse en afvallige kerke wat politieke en sosiale agendas dien, is nie om kerklos of kerkloos te raak nie, maar om die ware kerk op te soek soos ons bely in NGB artikels 27-29. 

Sien ook die volgende artikels oor die belangrikheid om aan ‘n gemeente te behoort:

http://www.cprf.co.uk/articles/unityofthechurch.htm

http://www.cprf.co.uk/articles/campingrefuted.htm

http://www.cprf.co.uk/pamphlets/churchmembershipevilage.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: