Sal die regte seuns van Luther opstaan ?

Dit is deesdae 'n groot gier in kerklike kringe om soos 'n Martin Luther 'n brief teen 'die kerk' se deur te wil gaan vasspyker. Die nuutste is van Nico Geldenhuys, lees meer daaroor hier: My brief teen die kerkdeur Ferdie Mulder, skrywer van die topverkoper, Opgestaan, wou in dieselfde koerant bylae reageer op die... Continue Reading →

Boekbespreking: Opgestaan – deel 4 (Verdagte teoloë)

Vanoggend in die Beeld (2011-08-01) het daar ‘n berig verskyn wat relevant is vir die boekbespreking waarmee ek tans besig is. Onder die titel van ‘Verdagte’ teoloë bely opnuut geloof, word daar soos volg berig (beklemtonings in alle aanhalings bygevoeg): “Die Hervormde Kerk se dosente aan Tukkies se fakulteit teologie het opnuut hul verbintenis tot... Continue Reading →

Boekbespreking – Opgestaan deel 3 (Fundamentalisme)

Eers so bietjie handelsnuus: Augustine Bookroom het nou voorraad van Opgestaan, teen die beste prys nog: R98-00 Ek moes R139-00 betaal by 'n ander winkel. Jou ou fundamentalis ! In my verdere bespreking van Opgestaan, deel 3 en verder, gaan ek 'n paar verskillende aspekte aanraak.  In hierdie deel spesifiek die (teologiese) vloekwoord van ons tyd, 'fundamentalisme', 'n woord wat... Continue Reading →

Boekbespreking: Opgestaan – deel 2

Boekbespreking: Opgestaan – deel 2 [PDF uitgawe] Inleiding In deel 1 van my bespreking het ek vermeld van my studies by Tukkies in die vroeë negentigerjare van die vorige eeu, waar ek Bybelkunde en Wysbegeerte gedoen het as hoofvakke (1991-1993).  Wat die Bybelkunde betref was die dosente van die teologiese fakulteite van die NGK en... Continue Reading →

Boekbespreking: Opgestaan – deel 1

Boekbespreking: Opgestaan: Studente se stryd om geloof by Tukkies in die jare 2001-2006, deur Ferdie Mulder. Opgestaan Publikasies: Cambridge, England. 2011. 343bl. Hier verkrygbaar. 'n Paar aanhalings om mee te begin: “. . .  Jesus het daarom nie letterlik uit die dood opgestaan nie, bevind die radikale historiese metode . . .  Hulle [die NH]... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑