Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 3

  Ds. LS (Louis) Kruger se boek is hier volledig beskikbaar: Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk ? Hier volg nou 'n paar aanhalings uit ds. Kruger se boek onder verskillende temas ingedeel. Die bladsynommers in hakies na die aanhalings is van die derde gedrukte uitgawe wat ek het (die oorspronklike bladsynommers kan u in die... Continue Reading →

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 1

Deur die Here se voorsienigheid, is die gereformeerde geloof en kerk met die Nederlandse verversingstasie in 1652 aan die suidpunt van Afrika geplant.  Met die Statenvertaling, Psalmboek en a'Brakel se Redelijke Godsdienst is die Afrikanervolk gevoed en gevorm, een volk en een kerk.  In die woorde van prof.dr. HG Stoker, "Die Calvinisme is die wortel... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑