DIE PERSOONLIKE EREDIENS VERVANG NIE PUBLIEKE EREDIENS NIE

DIE PERSOONLIKE EREDIENS VERVANG NIE PUBLIEKE/GESAMENTELIKE EREDIENSTE NIE deur Franciscus Gomarus “Van de vierde gebod geeft de schrijver een uitvoerige exegese. Daarbij komt de openbare en de persoonlijke eeredienst ter sprake. De eerste openbaart zich naar buiten en naar binnen. Naar buiten bestaat hij in gebedsgemeenschap met God (zie ook Psalm 92), in het waarnemen... Continue Reading →

aBrakel oor die bediening van die Genadeverbond, die Sinaitiese verbond se verhouding tot die Genadeverbond en die vierde gebod

aBrakel oor die bediening van die Genadeverbond, De bediening van het Genadeverbond tot de voleinding der wereld deur Wilhelmus aBrakel [Bron: met erkenning oorgeneem uit, Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond. Sommige opskrifte is bygevoeg] Van Christus tot de voleinding van der wereld Nu we de bediening van het Genadeverbond van Adam tot Abraham... Continue Reading →

‘n Sabbat vir die land – Totius

'N SABBAT VIR DIE LAND deur Totius  "Om boer te wees is 'n hoë, goddelike roeping. Ter wille van die Here moet ons die aarde liefhê en dit liefderyk versorg. 'n Boer wat sy perd liefhet, sal dit nie ooreis nie." [Nota: In tye van reën én droogte in Suid-Afrika, plaas ek graag hierdie artikel van Totius... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑