VAN RIEBEECKDAG, 6 APRIL 1652 – 2020

VAN RIEBEECKDAG, 6 APRIL 1652 - 2020 Dit is vandag 6 April 2020. Onthou ons nog 6 April 1652? Sien hierdie paar artikels en 'n preek wat verwys na Stigtingsdag: Mag die Here ons lei tot diepe verootmoediging om die roeping van die 'Van Riebeeck gebed' nog te glo, verkondig en uit te leef: 1.... Continue Reading →

HERVORMINGSDAG 2018

HERVORMINGSDAG 2018  Datum: Sondag, 28 Oktober 2018 Plek: Gereformeerde Kerk Carletonville Tyd: 09h00 (erediens) 10h30: DVD Reformasie vertoning Op 31 Oktober 1517, het Maarten Luther sy 95 stellings teen die Roomse Kerk se misbruike, teen die kerkdeur van Wittenburg vasgespyker. Dit, en ander sake, het tot die kerkreformasie van die 15de en 16de eeu gelei,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑