Gedenk julle voorgangers reeks: nommer 1-4

Hebr.13:7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Die 'Gedenk julle voorgangers' - reeks (Hebr.13:7), se doel is om preke, artikels, lesings van die verlede te plaas wat ons oproep om vas te bly staan in die geloof wat aan ons... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑