Sola Scriptura seminaar: 24 September 2014

TEMA God sê - Ouderlinge slegs mans Is God se Woord genoeg ? Datum: 24 September 2014 Plek: Gereformeerde Kerk Rietvallei (Umgenistraat 359 , Pretoria) Tyd: 8:30 vir 9:00 Kontaknommer: 072 342 8528 (Francois van Deventer) Vrywillige donasie: R65-00 (sluit in Boereworsrolle & Filterkoffie) PROGRAM 09:00 Opening Christiaan Jooste 09:15 Hoe weet ons die Bybel... Continue Reading →

Preek: Wie is die skape en bokke ? (Matt.25:31-46)

Lees: Matt. 10; Matt. 25:31-46 Tema: Skaapkraal of bokkraal? Teks: Mat 25:31 ... Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Psalms:100:1,2; 100:3,4; 34:7.8; 68:9; 105:21,22. Prediker: ds. Gustav Opperman (GK Matlabas)  ... Continue Reading →

Is die Bybel vol valshede en foute ?

For it seems to me that most disastrous consequences must follow upon our believing that anything false is found in the sacred books. . . For if you once admit into such a high sanctuary of authority one false statement as made in the way of duty, there will not be left a single sentence... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑