Neem en Lees: 15 Julie 2014

1. Dr. Joe Pipa en GPTS in Suid-Afrika Laasjaar Maart was dr. Pipa se sprekerstoer hier in Suid-Afrika. Deur hierdie geleentheid waarin ons baie van dr. Pipa kon leer, is verskillende kontakte opgebou tussen GPTS en Suid-Afrika.  Een van hierdie kontakte het dit daartoe gelei dat dr. Pipa komende Augustus by John Wycliffe Theological College gaan klas... Continue Reading →

Dr. Pipa se sprekerstoer: slotwoorde

Andries, Mandi, mev. Pipa, dr. Pipa voor die Voortrekkermonument Baie dankie vir almal wat die sprekerstoer moontlik gemaak het, dit word baie waardeer. In die besonder dankie aan: - dr. Pipa en sy vrou vir die goeie vriendskap wat gesmee is. - GPTS wat dr. Pipa gestuur het en dit moontlik gemaak het dat kon... Continue Reading →

1. Dr. Joseph Pipa – sprekerstoer: DV, 17-24 Maart 2013 2. Preek reeks oor sewende gebod

1. Dr. Pipa sprekerstoer Hier is 'n meer volledige program van dr. Pipa se sprekerstoer wat binnekort plaasvind: Saturday, 16 Arrival and rest Sunday, 17 - preaching and meeting in Pretoria morning - preaching at Rietvallei Reformed church (contact person: Shaun Green) evening - discussion on 'The Confederates and the slavery issue' after the evening service (Contact person: Francois van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑