Nuus oor dr. Pipa se sprekerstoer en program vir more: Dinsdag, 19 Maart

P1260457

Dr. Pipa het veilig ge-arriveer in Pretoria laas Saterdag, saam met sy vrou Carolyn (Sissie).

Sondag-oggend het hy gepreek by die Engelse diens by GK Rietvallei en in die aand na die erediens by GK Bet-el, het hy ‘n lesing gehou oor ‘The Southerners and Slavery’.

Vanoggend het hy by die APK Akademie twee lesings gehou:

Lecture one: Our theological calling today – a southern (USA) perspective

Lecture two: A Christian life – our theological responsibility

Al die lesings tot dusver was baie leersaam.

Vanaand is hy die spreker by die Juventus groep in (Pretoria):

Datum: Maandag 18 Maart 2013

Plek: Ark-lokaal; Aros-kampus (Dickensonlaan 1174, Waverley, Pretoria)

Spreker: Dr. Joseph Pipa

Tema: Reformatoriese onderrig in die 21e Eeu.

Tyd: 18h30  Almal welkom!

DINSDAG, 19 MAART

Almal in Potchefstroom en omgewing word ook uitgenooi na dr. Pipa se twee lesings daar more (Dinsdag):

Lecture one: The New Covenant Sabbath – Sunday (13h00-14h00, by die teologiese skool in Potchefstroom)

Lecture two: The importance of Infant Baptism (18h00, Kontakpersoon vir meer inligting, ds Ronald Bain: 082 339 0933)

ns. onthou, dr. John Lennox gaan more ook tussen 09h00 – 10h30 ‘n lesing hou oor ‘New Atheism’

2 thoughts on “Nuus oor dr. Pipa se sprekerstoer en program vir more: Dinsdag, 19 Maart

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: