Die rol van vroue in die kerk

Die rol van vroue in die kerk - Mag vroue leer en regeer oor mans in die kerk van Christus? - deur dr. George W. Knight, III [Met die toestemming van die skrywer vertaal vanuit die oorspronklike artikel, The Role of Women in the Church, deur Shaun en Marita Green (met dank) en verder verwerk... Continue Reading →

Die WCRC, CRCNA en die GKSA

Die WCRC, CRCNA en die GKSA Die 15 Oktober 2010 spesiale Reformasie-uitgawe van die PRCA se kerklike tydskrif, The Standard Bearer, gaan oor die belangrike onderwerp: "The Ecumenical Spirit of the Reformation" Die inhoudsopgawe: - Calvin on Unity - The Ecumenical Spirit of the Reformation:  Unity in the Truth - More Wonderful Work in Jesus’... Continue Reading →

Pro Regno nr.11 – Die kerklied

Sien hier: pr 2010.01.05 nr.11 Tema: 5 Artikels oor die kerklied Inhoud - Inleiding … 1 - Totius oor die lied in die kerkgeskiedenis (vroeë kerk, reformasie, dordt, Nederland) … 2 - Totius oor die vrye kerklied (Gesange) … 9 - Totius en die Skrifberymings … 17 - Die kerklied in die presbiteriaanse wêreld …... Continue Reading →

Eiewillige godsdiens, deur ds. PJ De Bruyn

EIEWILLIGE GODSDIENSDs. P.J. de Bruyn(Die Kerkblad, 13 Julie 1966, bl.5)Baie Christene se geloofslewe word geruïneer deur eiewillige godsdiens. Om dit te kan verstaan, moet ons goed begryp wat eiewillige godsdiens is.Eiewillige godsdiens beteken volgens ons Kate­gismus dat ons God op 'n ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel (Antwoord 96).[1] Eiewillige godsdiens... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑