Pro Regno nr.11 – Die kerklied

Sien hier: pr 2010.01.05 nr.11

Tema: 5 Artikels oor die kerklied

Inhoud

– Inleiding … 1

– Totius oor die lied in die kerkgeskiedenis (vroeë kerk, reformasie, dordt, Nederland) … 2

– Totius oor die vrye kerklied (Gesange) … 9

– Totius en die Skrifberymings … 17

– Die kerklied in die presbiteriaanse wêreld … 30

– G van Rongen oor die kerklied en eie slotopmerkings en vrae … 36

Inleiding

Op die internet gespreksgroep, gksagesprek,[1] was daar in die tweede helfte van 2009 ‘n intensiewe gesprek en debat oor die kerklied: wat moet/behoort/kan ons sing in die erediens ? Na aanleiding van die gesprek, het ek op daardie gespreksgroep ‘n reeks van vyf artikels geskryf, hoofsaaklik na aanleiding van (en in gesprek met) Totius se deeglike historiese oorsig oor die kerklied. Intussen het ek ‘n paar navrae daaroor gehad, en daarom bied ek nou artikels in hierdie formaat aan,[2] met die oog op verdere besinning en gesprek, veral in die lig daarvan dat GKSA sinode 2012, DV, wesentlike besluite oor die saak gaan neem, o.a. die moontlike verandering van Dordtse Kerkorde, artikel 69.


[1] Sien http://groups.yahoo.com/group/gksagesprek/

[2] Ek het die oorspronklike inhoud onveranderd gelaat.

pr 2010.01.05 nr.11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: