Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?

Ek het onlangs 'n skrywe ontvang van 'n mede-lidmaat wat deel is van die GKSA kerkverband, wat vir my statistieke aangestuur het oor die krimpende lidmaatgetalle in die GKSA en NGK, asook die min teologiese studente wat beskikbaar is.  Hy deel ook sy besorgdheid oor die dooplidmate wat verminder, maar ten einde lê die groot rede vir die skrywer in die afname van... Continue Reading →

Christus sonder kerk ?

Daar is al meer 'n weg beweeg van die belangrikheid van die 'institusionele konfessionele kerk' waar die Woord en sakramente bedien word, na 'n 'Churchless Christianity', 'n 'No creed but Christ' idee, waar dit net gaan oor my 'persoonlike verhouding' met die Here, nie meer oor prediking, sakramente, tugbediening, ens. nie.  Dit is alles seker ook... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑