Boekresensie: Dethroning Jesus

Resensie van  "Dethroning Jesus: Exposing Popular Culture's Quest to unseat the Biblical Christ" deur Darrel Bock en Daniel Wallace (Uitgewer : Thomas Nelson; Publikasiedatum : 2007), deur Bouwe van der Eems Baie teologiese boeke artikels is geskryf wat dwaalleer afwys en die ware leer verdedig. Ondanks die baie skrywes is deformasie in die hoofstroom kerke die... Continue Reading →

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 1

Deur die Here se voorsienigheid, is die gereformeerde geloof en kerk met die Nederlandse verversingstasie in 1652 aan die suidpunt van Afrika geplant.  Met die Statenvertaling, Psalmboek en a'Brakel se Redelijke Godsdienst is die Afrikanervolk gevoed en gevorm, een volk en een kerk.  In die woorde van prof.dr. HG Stoker, "Die Calvinisme is die wortel... Continue Reading →

Geloof en rede

Ons hoor dit baiemaal: 21ste eeuse gelowiges kan nie meer die 'antieke wêreldbeeld' van die Bybelse tye aanvaar nie, en daarom moet die geloof meer 'rasioneel aanvaarbaar' gemaak word vir die 21ste eeuse (postmoderne?) 'gelowige'. Die twee beste voorbeelde wat vandag onder die spervuur is, is: a. ons kan nie meer aan 'n letterlik-historiese ses dae... Continue Reading →

Boekbespreking: Opgestaan – deel 4 (Verdagte teoloë)

Vanoggend in die Beeld (2011-08-01) het daar ‘n berig verskyn wat relevant is vir die boekbespreking waarmee ek tans besig is. Onder die titel van ‘Verdagte’ teoloë bely opnuut geloof, word daar soos volg berig (beklemtonings in alle aanhalings bygevoeg): “Die Hervormde Kerk se dosente aan Tukkies se fakulteit teologie het opnuut hul verbintenis tot... Continue Reading →

Boekbespreking: Opgestaan – deel 1

Boekbespreking: Opgestaan: Studente se stryd om geloof by Tukkies in die jare 2001-2006, deur Ferdie Mulder. Opgestaan Publikasies: Cambridge, England. 2011. 343bl. Hier verkrygbaar. 'n Paar aanhalings om mee te begin: “. . .  Jesus het daarom nie letterlik uit die dood opgestaan nie, bevind die radikale historiese metode . . .  Hulle [die NH]... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑