Die NG Kerk, Rome en die Wêreldkerk gedagte

Die nuwe Pous aanbid Maria In 'n vorige blog het ek u verwys na die tragiese feit dat die NG Kerk leierskap besig is om pens en pootjies dwalinge te omhels in stryd met wat die Skrif leer soos bely in die gereformeerde belydenis: Dwaalleer tugsaak in die NG Kerk teen dr. Ben du Toit Hierdie omhelsing van die dwaling... Continue Reading →

Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

  "Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar 'n mens." (Hand.10:25,26)   Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders... Continue Reading →

Rome, die Teks en NGB art.36

1. Rome "Richard Bennett of Berean Beacon Ministries has an update on the Evangelical Response and Protest to Pope Benedict XVI's visit to the United Kingdom starting tomorrow, September 16, 2010. The update is here: http://www.bereanbeacon.org/articles/sorted/08_Sponsored_Articles/Biblical_Protest_and_Witness_Await_%20Popes_UK_Visit.pdf Please pray for the evangelizing being done, that many would be called out from among Mystery Babylon." 2. Die... Continue Reading →

Die Protestantse pad terug na Rome ?

Die Church of Scotland, waarmee die GKSA sustersbande het, beweeg al nader aan die Rooms Katolieke Kerk:  http://heidelblog.wordpress.com/2010/05/26/john-knox-is-at-7500-rpm/  'n Ander kerkverband met wie ons bande het, die CRCNA, het reeds besluit die volgende frase van vraag en antw. 80 van die Heidelbergse Kategismus is nie meer bindend nie: "Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑