31 Oktober 1517 – 2013

Dit is vandag 496 gelede dat Maarten Luther sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland vasgespyker het, teen die dwalinge en misbruike in die Rooms Katolieke Kerk.  Die gebeure wat sou volg het gelei tot wat vandag genoem word, die Protestantse Kerkhervorming van die 16de eeu. Ek plaas hier 'n preek oor... Continue Reading →

Die NG Kerk, Rome en die Wêreldkerk gedagte

Die nuwe Pous aanbid Maria In 'n vorige blog het ek u verwys na die tragiese feit dat die NG Kerk leierskap besig is om pens en pootjies dwalinge te omhels in stryd met wat die Skrif leer soos bely in die gereformeerde belydenis: Dwaalleer tugsaak in die NG Kerk teen dr. Ben du Toit Hierdie omhelsing van die dwaling... Continue Reading →

Die saligverklaring van JP II

"Die saligverklaring is die voorlaaste stap in die Katolieke proses om iemand tot heilige te verklaar", volgens die Beeld van 2 Mei 2011. Sien die volledige storie hier. Hier is 'n deeglike kritiek van die hele aangeleentheid: John Paul II - Blessed in the sight of God ? Hierna volg my eie opmerkings: In die Christelike geloof... Continue Reading →

Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

  "Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar 'n mens." (Hand.10:25,26)   Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders... Continue Reading →

Die Protestantse pad terug na Rome ?

Die Church of Scotland, waarmee die GKSA sustersbande het, beweeg al nader aan die Rooms Katolieke Kerk:  http://heidelblog.wordpress.com/2010/05/26/john-knox-is-at-7500-rpm/  'n Ander kerkverband met wie ons bande het, die CRCNA, het reeds besluit die volgende frase van vraag en antw. 80 van die Heidelbergse Kategismus is nie meer bindend nie: "Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑