VAN RIEBEECKDAG, 6 APRIL 1652 – 2020

VAN RIEBEECKDAG, 6 APRIL 1652 - 2020 Dit is vandag 6 April 2020. Onthou ons nog 6 April 1652? Sien hierdie paar artikels en 'n preek wat verwys na Stigtingsdag: Mag die Here ons lei tot diepe verootmoediging om die roeping van die 'Van Riebeeck gebed' nog te glo, verkondig en uit te leef: 1.... Continue Reading →

In die geskiedenis vandag: Stigtingsdag, 6 April 1652

Stigtingsdag, oftewel van Riebeeckdag, word deur gereformeerde Christene beskou as die volksplanting van die Afrikaner in Afrika.  Wat baie 'Afrikaners' egter vergeet het (partymaal doelbewus), is dat die 'wortel van ons volksplanting' en dus 'volksbestaan', die Calvinisme was. Die Calvinisme wat hier geplant is, was gefundeer in Statebybel met sy Verklarende Aantekeninge, die Psalmboek, die gereformeerde... Continue Reading →

Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 1

Deur die Here se voorsienigheid, is die gereformeerde geloof en kerk met die Nederlandse verversingstasie in 1652 aan die suidpunt van Afrika geplant.  Met die Statenvertaling, Psalmboek en a'Brakel se Redelijke Godsdienst is die Afrikanervolk gevoed en gevorm, een volk en een kerk.  In die woorde van prof.dr. HG Stoker, "Die Calvinisme is die wortel... Continue Reading →

Van Riebeeckdag, 6 April 1652

Ter herdenking van 'Stigtingsdag' plaas ek dr. WJ Snyman se artikel, "Die Afrikaanse volk se krag is in Calvinisme' (Woord en Daad, jg.IX, April 1966m p.1-3) hier:  "Van Riebeeckdag vestig die aandag op die tradisie van die Afrikaner: die Calvinisme. Dit is die kraglyn wat van die volksplanting af deur sy geskiedenis loop." Van Riebeeckdag... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑