Preek: Jakobus 5:16b-20 Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag

DIE VURIGE GEBED VAN ’N REGVERDIGE HET GROOT KRAG Skriflesing: Spreuke 15:6-10,26-33; 28:1-10; 1Kor.6:9-11; Jak.5:13-20 Preekteks: Jakobus 5:16b-20, "Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag" (v.16b) Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word: Jakobus 5:16b-20 (gaan na: 2015-10-25) Preeknotas: Geliefdes in Christus, Die Woord van die Here roep ons... Continue Reading →

Preek: Jakobus 5:13-16a Volhard in gebed en aanbidding

VOLHARD IN GEBED EN AANBIDDING Skriflesing: Jak.5:1-16 Preekteks: Jakobus 5:13-16a Hierdie preek (asook die voriges in die Jakobus-reeks) kan hier geluister word: Jakobus 5:13-16a (gaan na: 2015-10-18) Preeknotas: In Sondag 10 van die HK, v/a 28, hoor ons die volgende baie troosvolle woorde: 28. Vr. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskape... Continue Reading →

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, dr. Rosaria Butterfield "Rosaria, by the standards of many, was living a very good life. She had a tenured position at a large university in a field for which she cared deeply. She owned two homes with her partner, in which they provided... Continue Reading →

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME Die GKSA se amptelike sinodebesluit van 2003 kan hier gelees word: Acta 2003, bl.748-752.  Daar staan onder meer: “Die Gereformeerde Kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van buite-egtelike en homoseksuele omgang. God se Woord wys die monogame huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou aan as... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑