Opmerkings oor “Die NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 4: ds. Willem Rabie se beoordeling van die BDV)

  Vorige opmerkings: Deel 1: Die Messiaanse Psalms Deel 2: Brontekste Deel 3: VIDA _____________________________ “Die NT en Psalms: ‘n Direkte vertaling” (afkorting: BDV = Die Bybel: Direkte Vertaling) is beskikbaar by Amazon om afgelaai te word.Dit is ‘n proefvertaling en nog nie die finale vertaling nie. Hierdie proefvertaling bestaan uit: 1. Die Voorwoord 2.... Continue Reading →

Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies: Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie

Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies - Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie - Gert Krugera en Neels Malan.b a. Chemie, Universiteit van Kwazulu-Natal, epos: kruger@ukzn.ac.za b. Ouderling, Gereformeerde Kerk Kriel, epos: neelsmalan@gmail.com Die 1983 Afrikaanse Bybel (AV-1983) en die beplande Afrikaanse nuwe vertaling vir 2016 (NAV-2016) maak gebruik van die Greek New Testament (UBS4 rev –... Continue Reading →

Teen die Alexandrynse tekste, die Meerderheidsteks !

[Nota: die OAV is gebaseer op die MT (Meerderheidsteks) familie, en die NAV op die Alexandrynse teksfamilie] Hier is 'n uitreksel van 'n onderhoud wat met dr. Maurice A. Robinson gevoer is. Dr. Robinson is saam met dr. William G. Pierpont verantwoordelik vir die nuutse MT teksuitgawe (2005) van die Griekse NT volgens die Meerderheidsteks tradisie (ook genoem... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑