Waar is jy Adam … op Moedersdag ?

WAAR IS JY ADAM ? Hierdie komiese prent is baie snaaks en tog pynlik treffend van die wesentlike probleem van Adam (ons as mans): ons wil nie verantwoordelikheid omhels waartoe ons geroep word in Christus nie. Wil nie die diensbare leiding neem in gesin en veral gemeente nie. So het dit begin met die sondeval in... Continue Reading →

Nog skepping vs evolusie bronne

1. Die eerste lesing van die 'Creation Institute' is hier beskikbaar: Design, Deluge and Dilemma, dr. Jonathan Sarfati Die oudio van die aanbieding is by http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=82111011504 Die Powerpoint beeldmateriaal wat daarmee saamgaan is by http://www.gpts.edu/resources/Relevance/Relevance%20Darwin%20bicentennial.ppt Wees gewaarsku, die powerpoint aanbieding is 90MB groot.  Ongelukkig is die oudio en video nie saam opgeneem nie. (Dankie vir... Continue Reading →

Die eerste en tweede Adam

Die Christianity Today tydskrif het op hul voorblad van hul Junie uitgawe, 'n aapmens, met die hooftitel, The Search for the Historical Adam. 'Wetenskap' (lees: scientisme = die evolusionisties-ideologiese interpretasie van DNA in hierdie geval) het nou ook 'bewys' (lees 'glo nou') dat Adam en Eva nie die eerste mense op aarde was nie, en... Continue Reading →

Kritiek op Dooyeweerd

Dr. John Byl gee op sy blog die volgende kritiek op die Nederlandse reformatoriese filosoof, Herman Dooyeweerd (1894-1977), wat bekend was vir sy Wysbegeerte van die Wetsidee: "Many of my concerns echoed those found in an old 1972 critique by John Frame. My prime difficulty had to do with Biblical authority. More recently, Glenn Friesen has raised similar concerns in... Continue Reading →

SA se nuutste vonds geen oorgangskakel nie

Hieronder het ek dr. Hennie Mouton se skrywe geplaas oor die nuutste vonds by Maropeng se Malapa grotte, hier in Suid-Afrika. Sien ook die volgende artikels wat relevant is vir hierdie gesprekke aangaande 'skepping vs evolusie (beide ateïstiese en teïstiese evolusie)': 1. Theistic Evolution: A Hermeneutical Trojan Horse http://www.reformation21.org/blog/2010/04/theistic-evolution-a-hermeneutical-trojan-horse.php 2. Was Adam an historical person and... Continue Reading →

Evolusionisme op teologiese skole

'n OT professor in die VSA moes bedank by sy teologiese skool omdat hy glo gesê het: "If the data is overwhelmingly in favor of evolution, to deny that reality will make us a cult ... some odd group that is not really interacting with the world. And rightly so, because we are not using our gifts... Continue Reading →

Is Adam ‘n historiese figuur ?

Is Adam ‘n historiese figuur ? 1. In die GKSA se maandblad, die Kerkblad, en die TSV se teologiese tydskrif, In die Skriflig, in 2009, het artikels verskyn wat direk of indirek hierdie vraag aanspreek.  Dit blyk nie meer ‘n onderwerp te wees in slegs liberale kerke en onder liberale teoloë nie. Prof. Bert Floor,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑