Waar is jy Adam … op Moedersdag ?

Peanuts Cartoon for May/09/2014

WAAR IS JY ADAM ?

Hierdie komiese prent is baie snaaks en tog pynlik treffend van die wesentlike probleem van Adam (ons as mans): ons wil nie verantwoordelikheid omhels waartoe ons geroep word in Christus nie. Wil nie die diensbare leiding neem in gesin en veral gemeente nie. So het dit begin met die sondeval in die tuin van Eden (Gen.3), duur dit deur die eeue voort, ook in ons dag, waar daar al minder mans is wat hulle gesinne in liefde en waarheid lei, saam met die groter wordende tekort aan manlike ampsdraers in die gemeentes, want ons is sogenaamd ‘te besig’ of ‘te oud’, want:

Luk.9:59-62 En Hy sê aan ‘n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. 60 En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. 61 En ‘n ander een het ook gesê: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. 62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Waar is jy Adam roep die Here jou hele lewe lank, waar is jy Adam, roep Christus elke dag en veral Sondae deur sy Woord en Gees … meestal vir vroue en kinders, want waar is Adam ?

Die komiese prent laat my ook dink aan die titel van ‘n boek: The Silence of Adam – Becoming Men of Courage in a World of Chaos.

Hoe kry ek dit reg om manmoedig te wees ?

Nee, nié een van ons mans word daarmee gebore nie, ook nie ek nie (in my eerste jaar het ek Engels op Tuks met vlieënde vaandels gedop omdat ek nie voor ‘n klas kon praat nie … en ek moet bieg, ek is nogal trots daarop, belangrike deel van my CV ….).

Die antwoord lees ons in Hand.4:13,

“En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.”

Daar is die antwoord: metgeselle van Jesus !

Deur tyd te spandeer met Jesus, kan enige mens, maar veral enige man weer ‘n ware man word, kan jy as ‘ongeleerde eenvoudige’ mens die vrymoedigheid ontvang om soos ware mans, Petrus en Johannes te getuig van Christus en sy Woord.

Ware mans is nie hulle wat ons die naweek gaan vermaak met wie die hardste kan ‘tackle’ of die bal die hoogste kan skop nie (en ek sê dit as een wat ook sport geniet, sien gerus die film Chariots of Fire wat ‘n Christen doen wat aan sport deelneem) … maar hulle wat ook waarlik ‘metgeselle van Jesus’ is, wie se lewe oor Christus gaan, met en vir Hom lewe, elke deel van jou lewe. Hy is waarlik jou Verlosser en Koning, nie geld nie, nie sport nie, nie jou beroep nie, nie eers jou vrou of gesin nie (sien Luk.14:26,27):

En hoe word en is ek metgesel/volgeling/dissipel van Jesus ?

Deur sy Gees én Woord:

– deur sy Woord daagliks te lees (Ps.1:2), soos Christus ons geleer het:

Matt.4:4 Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

– deur saam my gesin huisgodsdiens te hou (Ps.128), soos Christus ons leer:

Matt.12:49-50 49 En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers. 50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

– deur van Sondag tot Sondag (al is dit ‘n ‘vader- of moedersdag’*) op te trek na die huis van die Here (Hebr.10:25), soos Jesus ons geleer het:

Luk.4:16 16 Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Ag, mag ons hemelse Vader weer ‘n geslag Adam’s gee wat saam hul vrouens, gesinne en gemeentes uitroep:

Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God.” – Joh.6:68,69

Na wie gaan jy Adam ?

Waarheen gaan jy vanaand Adam ?

Waar gaan jy wees Sondag Adam ?

* Dit is ‘n groot probleem dat die dag van die HERE, die rusdag van ons opgestane Here gebruik word vir menslike feesdae. Waarom nie enige van die ander 6 dae daarvoor kies nie ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: