Wil die GKSA ‘n postmoderne kerkverband wees?

WIL DIE GKSA 'N POSTMODERNE KERKVERBAND WEES? "In capitulating to postmodernism, these churchpeople are ending up in the same place as those who capitulated to modernism. They preach an eviscerated Christianity that is incapable of changing lives or saving the lost. Trying to be relevant, they make themselves irrelevant. Trying to get people to come... Continue Reading →

Die SARK verklaring, Benoni, 6-8 Junie 2017

DIE SARK VERKLARING, Benoni, 6-8 Junie 2017  "This Triennial Conference was graced by the presence of the representative of the World Council of Churches (WCC), the Archbishop Emeritus Anders Wejryd from Sweden, President of the WCC for Europe; the Africa President of the WCC, Prof Mary-Anne Plaatjies-Huffel ..." Hierdie SARK konferensie en verklaring is van... Continue Reading →

NGK en Belhar, GKSA en VIDA

  Sien die volgende artikel oor die NGK se besluit oor die Belhar belydenis: Belhar – almal is tevrede Ek betwyfel sterk dat ‘almal’ tevrede is in die NGK, maar as ‘almal’ wel tevrede is daarmee, dan moet ‘n mens hardop wonder of daar nog gereformeerdes oor is in die NGK ? Ook teleurstellend om te sien... Continue Reading →

Boekresensie: Neither Calendar nor Clock: Perspectives on the Belhar Confession, by Piet J. Naude

  Sien die volgende boekresensie oor 'n boek wat die Belhar-belydenis en (bevrydings)teologie bevorder, met erkenning aan die bron: Standard Bearer, vol.87, issue 21 (15 Sept 2011).  Neither Calendar nor Clock: Perspectives on the Belhar Confession, by Piet J. Naude. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010. 255 pages. $25.00. Soft cover. ISBN9780802862594. Reviewed by... Continue Reading →

Die Belhar belydenis, Openbaring 2 en 3 en ‘n ope oproep aan mede leraars en ouderlinge in alle kerkverbande om profeties te getuig

In my vorige bloginskrywing het ek vermeld van die proses wat aan die gang is om die Belharbelydenis in die NG kerk as belydenisskrif te aanvaar. In vandag se koerant word die volgende vermeld: Kerklui opgewonde oor Belhar-besluit Daar word berig in die artikel: "Dr. Allan Boesak, destydse moderator van die NG Sendingkerk toe dié... Continue Reading →

Die Belhar belydenis

In vanoggend se Beeld, onder die opskrif Kaapse sinode aanvaar Belhar, word berig dat die NG kerk se Wes- en Suid-Kaapland sinode die Belhar belydenis aanvaar het en nou 'n versoek gaan rig aan die algemene sinode, wat in Oktober vergader, om dieselfde te doen. Vir die wat nog nie die Belhar belydenis gelees het nie,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑