Opmerkings oor die “NT en die Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 7: Prof. GJC Jordaan se opmerkings oor Joh.1:14)

Deel 7: Johannes 1:14 In deel 5 van hierdie reeks - met verwysing spesifiek na Joh.3:16 - is daar gewys op die probleme van die Direkte Vertaling se vertaling van die Griekse woord monogenes, nl. 'enigste' teenoor die OAV se 'eniggebore', sien hier: Opmerkings oor die “NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 5: Johannes 3:16) Met... Continue Reading →

Opmerkings oor die “NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 6: Romeine 1:17, ‘Deur/uit’ die geloof of ‘op grond van’ die geloof?)

Deel 6: Romeine 1:17 Die ‘NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling’ (afkorting: DV) se vertaling van Rom.1:17 is as volg: “Want daarin word geopenbaar dat God se geregtigheid geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan: “Wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef.” [nota: my opmerkings is gebaseer op die eerste 2014... Continue Reading →

Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies: Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie

Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies - Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie - Gert Krugera en Neels Malan.b a. Chemie, Universiteit van Kwazulu-Natal, epos: kruger@ukzn.ac.za b. Ouderling, Gereformeerde Kerk Kriel, epos: neelsmalan@gmail.com Die 1983 Afrikaanse Bybel (AV-1983) en die beplande Afrikaanse nuwe vertaling vir 2016 (NAV-2016) maak gebruik van die Greek New Testament (UBS4 rev –... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑