Dr. John Byl lesings beskikbaar: Pretoria

Die lesings van dr. Byl wat hy in Pretoria gehou het (5 en 7 Maart) is hier onder beskikbaar. Die volledige sprekerstoer se inligting kan hier gelees word: Dr. John Byl sprekerstoer in Pretoria en Potchefstroom Hier is dr. Byl se verslag van sy sprekerstoer hier in Afrika: Lectures in Zambia and South Africa Lesing by... Continue Reading →

Dr. John Byl sprekerstoer: Pretoria en Potchefstroom & Dr. James White lesings in Potchefstroom

DR JOHN BYL SPREKERSTOER Pretoria program: 5 tot 7 Maart 2017 “Wetenskaplikes kies hul teorieë gebaseer op hul onderliggende voorveronderstellings. Die Bybel is die Woord van God, is een van die onderliggende voorveronderstellings van Christene.” – dr. John Byl Sondag, 5 Maart: GK Wonderboompoort  Tema: "Weerspreek wetenskaplike feite die Bybel?" Tyd: 19h00-20h00 Prof John Byl besoek... Continue Reading →

Dr. John Byl sprekerstoer: Pretoria program, 5-7 Maart 2017

DR JOHN BYL SPREKERSTOER Pretoria - program 5 tot 7 Maart 2017 “Wetenskaplikes kies hul teorieë gebaseer op hul onderliggende voorveronderstellings. Die Bybel is die Woord van God, is een van die onderliggende voorveronderstellings van Christene.” – dr. John Byl Sondag, 5 Maart: GK Wonderboompoort  Tema: "Weerspreek wetenskaplike feite die Bybel?" Tyd: 19h00-20h00 Prof John... Continue Reading →

Dr. John Byl sprekerstoer: 5 – 12 Maart 2017

DR. JOHN BYL SPREKERSTOER 2017 "Scientists choose their theories based on their prior background assumptions. For Christians, one of those assumptions is that the Bible is the Word of God." - dr. John Byl Dr. Byl gaan in Maart, DV, 'n paar lesings aanbied in Pretoria en Potchefstroom, oor die belangrike onderwerp van geloof en... Continue Reading →

Kritiek op Dooyeweerd

Dr. John Byl gee op sy blog die volgende kritiek op die Nederlandse reformatoriese filosoof, Herman Dooyeweerd (1894-1977), wat bekend was vir sy Wysbegeerte van die Wetsidee: "Many of my concerns echoed those found in an old 1972 critique by John Frame. My prime difficulty had to do with Biblical authority. More recently, Glenn Friesen has raised similar concerns in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑