Dr. John Byl sprekerstoer: Pretoria en Potchefstroom & Dr. James White lesings in Potchefstroom

DR JOHN BYL SPREKERSTOERDr. John Byl - Reformation International Doctoral Committee

Pretoria program: 5 tot 7 Maart 2017

Wetenskaplikes kies hul teorieë gebaseer op hul onderliggende voorveronderstellings. Die Bybel is die Woord van God, is een van die onderliggende voorveronderstellings van Christene.” – dr. John Byl


Sondag, 5 Maart: GK Wonderboompoort 

Tema: “Weerspreek wetenskaplike feite die Bybel?”

Tyd: 19h00-20h00

Prof John Byl besoek GK Wonderboompoort en sal tussen 19:00-20:00 ‘n toespraak lewer oor “Weerspreek wetenskaplike feite die Bybel”.

Dr John Byl is in Den Haag in Nederland gebore in 1949 en het as jongeling
na Kanada geëmigreer. Hy het sy BSc in Wiskunde aan die Universiteit van
British Colombia in 1969 verwerf en sy PhD in Sterrekunde in 1973. Hy is
tans ‘n afgetrede professor van Trinity Western Universiteit waar hy in
1978 begin het en die hoof van Wiskundige Wetenskappe geword het in 1980 en sy volle professorraatskap in 1985. Hy het verskeie studies oor
Sterrekunde, Fisika en Wiskunde gepubliseer.

Onlangs het sy fokus verskuif na die Filosofiese en Teologiese aspekte rakende Wiskunde, Fisika en Kosmologie en gelei tot die publikasie van die boeke: God and Cosmos: A Christian View of Time, Space and the Universe; The Devine Challenge: On Matter, Mind, Math and Meaning; How should Christian Approach Origins?

Hy is gelukkig getroud en die vader van ses kinders en 8 kleinkinders. Hy is
‘n aktiewe lidmaat van die Kanadese Gereformeerde Kerke en dien as ‘n
ouderling.

Verdere navrae: francoisvandeventer@gmail.com


Dinsdag, 7 Maart 2017: Aros-kampus

Plek: Aros-kampus, Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria.

Program vir die dag:

8:45-9:00       Opening

9:00-9:10        Inleiding

9:10-10:00      Lesing 1: Has science killed God? Christianity versus Naturalism

I shall examine various claims about science disproving Christianity, discussing the nature of science, data versus theory, and the role of worldviews. Then I will compare the worldviews of Christianity and naturalism, examining their presuppositions, and implications.

10:00-10:20 Vrae en antwoorde

10:20-10:45 Tee & koffie

10:45-12:00 Lesing 2: The Reformed Worldview and origins

I shall discuss a Reformed worldview (with reference to the Reformed standards), and its implications regarding origins. This will involve examining “God’s two books”, general revelation, common grace, and the anti-thesis. I shall discuss also various forms of theistic evolution, and their theological implications.

12:00-12:30 Vrae en antwoorde

12:30-13:30 Middagete

13:30-14:30 Lesing 3: Teaching Math from a Christian Perspective

What does Christianity have to say about Math? I shall argue that worldview plays a major role also in math. Is math invented or discovered? Math and the scientific revolution. Relating matter, mind, and math. Christianity provides a better basis for math than naturalism. Applications to teaching math.

14:30-15:00 Vrae en antwoorde

15:00-15:10 Afsluiting

Verderde navrae: info@aros.ac.za

Hier is die advertensie van Aros: Spreker – dr John Byl 


Potchefstroom  program: 8 tot 10 Maart 2017

Donderdag 9 Maart, 9:00 – 10:00
Onderwerp: Informele bespreking by Fisika oor verskeie implikasies van lang tydskale wat deur sekere astrofisiese verskynsels geimpliseer word.
Plek: Seminaarkamer, Eerste vloer, Gebou G5.

Kontakpersoon: Johan van der Walt, 018 299 2408

Donderdag 9 Maart, 12:00 – 13:00
Onderwerp: “A Christian Perspective of Physics”
Plek: Seminaarkamer, Eerste vloer gebou, G5.

Kontakpersoon: Johan van der Walt, 018 299 2408

Donderdag 9 Maart, 15:00 – 16:30

Onderwerp: “Has Science killed God? Naturalism versus Christianity”
Plek: Skool vir Filosofie, Gebou F13.

Kontakpersoon: Michael Heyns, 018 299 1564


Vrydag 10 Maart, 09:00 – 11:00 

Defending the Faith in science and theology (saam met dr. James White, sien hier onder)


Kontakpersoon vir Potch program: Johan van der Walt

E-pos: djohan.vanderwalt@gmail.com

Sien hier vir meer inligting oor dr. Byl, sy boeke en artikels, en sy sprekerstoer in SA: Dr Byl sprekerstoer 2017 

JRW-020-XL

JAMES WHITE LESINGS  POTCHEFSTROOM

Vir Christene is dit belangrik om te weet hoe om met andersdenkendes te praat oor belangrike onderwerpe soos Wie Jesus Christus is; die gesag van die Bybel en hoe die Bybel ontstaan het, die gesag van ander bronne soos die Koran en die bevindinge van die natuurwetenskappe; ensovoorts.

Dr. James White is ʼn bekende Amerikaanse apologeet wat al verskeie debatte gehad het met andersdenkendes oor hierdie onderwerpe , en is tans besig met sy tweede doktorsgraad aan die NWU. In die week van 6 tot 10 Maart kom gee hy lesings om Christene voor te berei om deel te kan neem aan hierdie gesprekke.

Dr. James White – March 2017 – Theology (Molenstr. 68, Potchefstroom, K11,110,112)

Monday 6th   

10:00-12:00       – Discussing the Quran with Muslims.

14:00-16:00       – Discussing the Bible with Muslims.

18:00-20:00      – Discussing Christ with Muslims.

Tuesday 7th   

10:00-12:00       – How to engage on the Christology in the N.T.

14:00-16:00       – How to engage on Christology in the early Church.

18:00-20:00       – Modern day challenges to high Christology.                  

Thursday 9th 

10:00-12:00       – Manuscript evidence and biblical authority.

13:00-15:00       – How to train students for the defence and offence of the Gospel.

15:00-16:30        – Dr. John Byl: Has science killed God? (Naturalism versus Christianity) Department of Philosophy

18:30-21:00        – Dr. White talk at Ratio Christi.

Friday 10th    

09:00-11:00      – Defending the faith in science and theology (James White & John Byl)

Meer inligting oor dr. White: AOMIN

Kontakpersoon vir meer inligting oor dr. White se program: prof. Henk Stoker

E-pos: Henk.Stoker@nwu.ac.za

One thought on “Dr. John Byl sprekerstoer: Pretoria en Potchefstroom & Dr. James White lesings in Potchefstroom

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: