Archive for the ‘dieselfdegeslag’ Category

WAAROM NEEM KERKE EN KERKVERBANDE ONBYBELSE BESLUITE?

Posted by: proregno on October 15, 2019

DIE NG KERK BESLUIT OPNUUT OM SONDE GOED TE PRAAT

Posted by: proregno on October 9, 2019

MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE

Posted by: proregno on November 19, 2015