DR. WILLIE MARAIS SE SIENING OOR HOMOSEKSUALISME

DR. WILLIE MARAIS SE SIENING OOR HOMOSEKSUALISME In dr. Willie se verklaring van die Tien Gebooie, skryf hy by die sewende gebod as volg aangaande homoseksualiteit: "Onder homoseksualiteit verstaan ons die teennatuurlike verskynsel waar iemand hom of haar vir bevrediging aangetrokke voel tot en ook toespits op persone van dieselfde geslag. Seksuele bevrediging word dan... Continue Reading →

Neem en lees: 17 September 2015

1. Konferensie van Gereformeerde Kerke in SA (2015) By die afgelope Konferensie van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is die onderstaande geloofsverklaring aanvaar. Hierdie verklaring poog om uiteen te sit wat Christene behoort te glo in ons dag waar daar baie verwarring bestaan. Lees hier verder ..... 2. Dr. Willie Marais oor Homoseksualiteit  Dr Willie Marais... Continue Reading →

Dr. Willie Marais (1929-2014) – VDM !

DR. WILLIE MARAIS (1929-2014) - VDM ! Ek het vandag 'n berig ontvang dat dr. Willie Marais gister oorlede is. Verder het ek nie veel meer inligting nie, ons medelye gaan uit aan sy vrou, gesin en familie. As jong seun was ek lidmaat van die NG Kerk Pretoria-Oos waar hy predikant was, en van al die NG... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑