Die HERE beskik (nog steeds) oor alles

In 2010 het ek 'n artikel geskryf in antwoord op prof. Adrio König se artikel destyds in die Beeld van 2010-12-14, waar hy na aanleiding van wrede moorde beweer het dat God nie oor alles (d.w.s ook oor die kwade) beskik nie, u kan die artikel hier lees.  In die Netwerk 24 artikel, “Dis hoe... Continue Reading →

Wie diskrimineer teen LGBTQI+? ‘Ons’ of die HERE, die Skepper en Verlosser van man en vrou?

Wie diskrimineer teen LGBTQI+? 'Ons' of die HERE, die Skepper en Verlosser van man en vrou? Dr. Nadia Marais, skryf  in 'n artikel op die eKerkbode webblad, getiteld: Jesus diskrimineer nié, onder andere, as volg (beklemtonings bygevoeg): “Ons diskrimineer beide op grond van seksuele oriëntasie én op grond van gender wanneer ons selfdegeslagverhoudings verbied in die... Continue Reading →

Fundamentalisme: naam of brandmerk ?

Fundamentalisme: naam of brandmerk? deur prof.dr. A. Th. van Deursen Geneem met erkenning uit De Eeuw in ons Hart: Negenentwintig opstellen oor geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving (Franeker: Van Wijnen, 1991), p.218-221. Vertaal deur Slabbert Le Cornu. Inleiding - S Le Cornu Daar word gereeld uitgevaar teen sogenaamde "fundamentaliste, veral Christen-fundamentaliste", wat sogenaamd "onverdraagsaam en liefdeloos... Continue Reading →

Het die Here poligamie aanbeveel?

HET DIE HERE POLIGAMIE AANBEVEEL? Die antwoord is: Nee. Maar voor ek iets verder oor poligamie sê, net gou weer die volgende: Ja, alle oortredings van die sewende gebod moet aangespreek word, nie net van dade nie, maar ook denke, soos Christus ons leer in Matt.5:27-30. Alle aanslae dus teen die plek waar die Here... Continue Reading →

Wil die GKSA ‘n postmoderne kerkverband wees?

WIL DIE GKSA 'N POSTMODERNE KERKVERBAND WEES? "In capitulating to postmodernism, these churchpeople are ending up in the same place as those who capitulated to modernism. They preach an eviscerated Christianity that is incapable of changing lives or saving the lost. Trying to be relevant, they make themselves irrelevant. Trying to get people to come... Continue Reading →

Die SARK verklaring, Benoni, 6-8 Junie 2017

DIE SARK VERKLARING, Benoni, 6-8 Junie 2017  "This Triennial Conference was graced by the presence of the representative of the World Council of Churches (WCC), the Archbishop Emeritus Anders Wejryd from Sweden, President of the WCC for Europe; the Africa President of the WCC, Prof Mary-Anne Plaatjies-Huffel ..." Hierdie SARK konferensie en verklaring is van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑