Die verhouding tussen die 6de en 7de gebod

"The typically not understood principle is that if human life is sacred (6th commandment - slc), then the act that generates human life is sacred (7th commandment - slc). Conversely, if the act that generates life is treated as a thing that is recreational or casual in nature, then the biological end of that act... Continue Reading →

3 Preke oor die 7de gebod en ons heiligmaking

  1. Dissipelskap en ons huwelik, ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort) Teks: Markus 10:1-12 "Geliefdes by Mark 10:1-12 kan mens dit nie mis nie. Dit gaan hier oor iets wat in kerk en samelewing baie gebeur. Want dit gaan oor egskeiding-en-weer-trou. Die Fariseërs begin daaroor praat in vers 2. En in vers 10-12 praat Jesus... Continue Reading →

Huwelik, egskeiding en hertrou

Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel – Mal.2:16   Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. - Hebr.13:4 Na aanleiding van die preekreeks die afgelope drie weke by die GK Bet-el, onder die tema: Kuisheid binne en buite... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑