Die GES/GKSA/NGK/NHK en die inspirasie van die Skrif (deel 2b: Jesus en die Apostels se getuienis oor die Skrif)

  (Sien deel 1 vir die agtergrond van hierdie deel: Inleiding oor die Inspirasie van die Skrif) (Deel 2a: Die getuienis van die Skrif) INHOUD Inleiding 1.  Die getuienis van die Skrif. a.         II Timotheüs 3:15, 16. b.         II Petrus 1:21. c.         Die Ou Testament in die Nuwe. d.         Die Openbaring van die Nuwe Verbond.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑