STOKER OOR MENSEREGTE: ontiese regte vs menseregte

STOKER OOR MENSEREGTE Teenoor die outonome humanistiese natuurreg menseregte, moet die gelowige 'In U Lig' ontiese bybelse pligte en regte handhaaf  Inleiding HG Stoker het ‘n artikel geskryf oor menseregte, getiteld, 'n Kursoriese Besinning oor 'Menseregte'[i], waarin hy ingaan op ‘n paar aspekte van ‘Menseregte’.  Die volledige Afrikaanse artikel kan hier gelees word: HG Stoker oor... Continue Reading →

‘Wet en Evangelie in die Koninkryk’ en ander lesings van die Bybelse wêreldbeskouing seminaar aanlyn beskikbaar

'WET EN EVANGELIE IN DIE KONINKRYK VAN GOD' ('n Lewensbeskoulike verklaring vanuit Matteus 5:1-20) EN ANDER LESINGS VAN DIE 2022 BW SEMINAAR https://www.youtube.com/watch?v=NUIGG-CfS4M Al die lesings kan hier gekyk word: Pactum Institute Die volledige program en lesings in geskrewe teks is ook hier beskikbaar: BW seminaar 2022 “Die kerk het die taak en opdrag om... Continue Reading →

UIT DIE GESKIEDENIS: DIE KERKLIKE KLEED

DIE KERKLIKE KLEED [Bron: GKSA Sinode Handelinge 1942, bl.135-140. Nota: ek lees so nou en dan die ouer Handelinge van ons kerke, en vind hier en daar leersame historiese stof om ons te help dink oor sekere onderwerpe. Lees dit gerus in die lig van Hand.17:11.] A. Prinsipieël Wat word verstaan onder die sgn. “Kerklike... Continue Reading →

Valentynsdag en “50 Shades of Sin”

Ek plaas graag hier onder 'n baie relevante artikel van Christian Action, met erkenning aan die bron. Sien ook, a. die volgende onderhoud wat gevoer is oor p*rnografie, om te sien hoe ver ons samelewing geval het om immoraliteit te probeer 'normaliseer' (ons is dankbaar vir ds. Hannes Noeth se getuienis midde die moeilike situasie),... Continue Reading →

Die verhouding tussen die 6de en 7de gebod

"The typically not understood principle is that if human life is sacred (6th commandment - slc), then the act that generates human life is sacred (7th commandment - slc). Conversely, if the act that generates life is treated as a thing that is recreational or casual in nature, then the biological end of that act... Continue Reading →

My gewete voor God

Ek plaas hier onder 'n paar artikels van ds. MJ Booyens wat hy geskryf het oor die gewete se rol en plek in die gelowige se lewe voor God se aangesig: - "Ek handel volgens my gewete ..." - Gewete self is nie my norm nie - Misverstand oor vryheid Sien ook die volgende bronne... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑