Die rol van vroue in die kerk

Die rol van vroue in die kerk - Mag vroue leer en regeer oor mans in die kerk van Christus? - deur dr. George W. Knight, III [Met die toestemming van die skrywer vertaal vanuit die oorspronklike artikel, The Role of Women in the Church, deur Shaun en Marita Green (met dank) en verder verwerk... Continue Reading →

Sinode vs Sinodokrasie

PDF: https://proregno.files.wordpress.com/2010/11/sinode-vs-sinodokrasie.pdf Sinode vs Sinodokrasie In die Maart tot April 1991 uitgawe van The Outlook het dr. Lester de Koster in drie artikels sy redes gegee waarom kongregasionalisme (independentisme) gereformeerd is, en waarom hy meerdere vergaderings wat bindende uitsprake maak verwerp, onder die titel “Synod-ocracy: cause and cure” Prof. David Engelsma het daarop geantwoord in... Continue Reading →

Kerkrade en Gemeentevergaderings

1. Die kerkraad, GPL van der Linde   "Die mag wat aan die ampsdraers gegee is, kleef nie aan hulle persone nie maar wel aan die Woord wat hulle bedien. Daarom is daar gelykheid onder hulle en volg dit noodwendig dat hulle die gesag in die kerk alleen gesamentlik kan uit oefen. ... Dit is dan... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑