Archive for the ‘kerkregering’ Category

Die Kenmerke van die Valse Kerk – NGB artikel 29

Posted by: proregno on March 21, 2019

Die Kerk (12) – Die Kerk in die Brief aan die Filippense

Posted by: proregno on March 20, 2017

Die Kerk (9) – Die begin van die kerk in die Nuwe Testament

Posted by: proregno on February 8, 2017

Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman

Posted by: proregno on September 29, 2016

1 Tim.3 preke (deel 2) – ampsdraers vereistes

Posted by: proregno on November 5, 2014

1 Tim.3 preke (deel 1) & bronne vir ampsdraers toerusting

Posted by: proregno on October 9, 2014

Kerkregering: gehoorsaamheid aan God of die mense ?

Posted by: proregno on April 30, 2013