MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE

MEDIAVERKLARING: NG EN GEREFORMEERDE KERKE 16 November 2015 Die afgevaardigdes van die NG Kerk en die Gereformeerde Kerke het vanoggend in Pretoria vergader. Dit was die eerste vergadering sedert die Memorandum van ooreenkoms  vroeër vanjaar deur albei kerke se Algemene Sinodes goedgekeur is. Verskeie sake is bespreek, waaronder gesamentlike deelname aan die 500-jarige viering van... Continue Reading →

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR

HULP VIR DIE HOMOSEKSUELE SONDAAR The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, dr. Rosaria Butterfield "Rosaria, by the standards of many, was living a very good life. She had a tenured position at a large university in a field for which she cared deeply. She owned two homes with her partner, in which they provided... Continue Reading →

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME

DIE GKSA SE AMPTELIKE STANDPUNT OOR HOMOSEKSUALISME Die GKSA se amptelike sinodebesluit van 2003 kan hier gelees word: Acta 2003, bl.748-752.  Daar staan onder meer: “Die Gereformeerde Kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van buite-egtelike en homoseksuele omgang. God se Woord wys die monogame huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou aan as... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑