GKSA Sinode 2012 en die Evolusie krisis

  “Maar wel baar dit verwondering dat soveel kerkleiers, soveel Christelike teoloë, die evolusieleer aanvaar en op allerlei kunsmatige maniere met die Bybelleer probeer versoen.  Hierdie feit moet egter verstaan word in die lig van die volgende oorwegings: (a) Die Bybelkritiek is in die ondermyning van die Bybelgeloof ’n bondgenoot van die evolusieleer; (b) Hierdie... Continue Reading →

VCHO Konferensie oor Teïstiese Evolusie: 16/17 September 2011

VCHO Konferensie oor teïstiese evolusie te Potchefstroom Tema: Teïstiese evolusie en ons Christelike geloof Plek: Lesinglokaal G01, Gebou G20, Noordwes Universiteit, Potchefstroom-kampus. Program Vrydag, 16 September om 19:00 Prof. Harm Moraal – Teïstiese evolusie is versoenbaar met ons Christelike geloof Dr Loutjie Coetzee –  Waarom die skeppingsleer teïstiese evolusie weerspreek Saterdag, 17 September om 09:00... Continue Reading →

Ons en die natuur – twyfel

ONS EN DIE NATUUR – TWYFEL deur Hilko Lubbinge[1] “Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebreërs 11 vers 1) Wat het die natuur en ons geloof met mekaar te make? Ons lees in art 2 van die NGB... Continue Reading →

Verslag van die GPTS Instituut: Die Skepping

Verslag van die GPTS se Somer Instituut 2011 – Die Skepping deur Louis Cloete  Louis Cloete is gebore in Pretoria en het grootgeword in Suid-Afrika. In 1993 trek hy en sy vrou as pasgetroudes na die VSA, waar beide hulle kinders gebore is. Na etlike jare van rebellie bring die Here hom tot bekering in... Continue Reading →

Nog skepping vs evolusie bronne

1. Die eerste lesing van die 'Creation Institute' is hier beskikbaar: Design, Deluge and Dilemma, dr. Jonathan Sarfati Die oudio van die aanbieding is by http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=82111011504 Die Powerpoint beeldmateriaal wat daarmee saamgaan is by http://www.gpts.edu/resources/Relevance/Relevance%20Darwin%20bicentennial.ppt Wees gewaarsku, die powerpoint aanbieding is 90MB groot.  Ongelukkig is die oudio en video nie saam opgeneem nie. (Dankie vir... Continue Reading →

Wat is nou die verskil tussen Spangenberg en Vorster ?

Sien my vorige bloginskrywing ter agtergrond. Hier is dr. Nico Vorster van die teologiese skool van die GKSA se antwoord op Spangenberg se artikel: Spangenberg se weergawe van kerklike standpunte is simplisties As Vorster skryf: "Jesus se siening van homself hang byvoorbeeld saam met die vraag of ’n mens die evangelies as betroubare selfgetuienis van... Continue Reading →

In die nuus: 2011-02-12

1. GENESIS ‘N MITE – TT CLOETE Die bekende Afrikaanse digter en skrywer, TT Cloete (wat ook verantwoordelik was vir die Nuwe Psalmomdigting vir Afrikaanse kerke, waaronder hy beweer het dat Ps.110 nie Messiaans is nie), beweer dat die skeppingsgeskiedenis van Genesis 1 ‘n mite is.  Hy glo in teïstiese evolusie en dat die skeppingsproses voortduur. In ‘n onderhoud... Continue Reading →

Pro Regno Boekrak: 2011-02-10

Neem kennis van die volgende nuwe publikasies: 1. Genesis en teologie: ‘n Antwoord op Nico Vorster se siening van Genesis 1-3 as polemiese teologie, dr. HG Stoker Hierdie artikel verskyn in volume 46 (3&4) 2010 van die TCW (Tydskrif vir Christelike Wetenskap, bl. 213-236), en is by die VCHO beskikbaar. Met die toestemming van die TCW... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑