Archive for the ‘skrifgesag’ Category

Die GES/GKSA/NGK/NHK en die inspirasie van die Skrif (deel 1)

Posted by: proregno on December 3, 2012

Die gesag van die Heilige Skrif

Posted by: proregno on October 15, 2012

Skrifoordenking: God het gepraat (Hebr.1:1-4)

Posted by: proregno on October 8, 2012

Bybelse foutloosheid

Posted by: proregno on August 20, 2012

Onfeilbaarheid en foutloosheid

Posted by: proregno on August 18, 2012