Archive for the ‘skrifkritiek’ Category

Wellhausen: Aftakeling van Bybelse waarhede

Posted by: proregno on May 19, 2014

Die GES/GKSA/NGK/NHK en die inspirasie van die Skrif (deel 1)

Posted by: proregno on December 3, 2012

Die gesag van die Heilige Skrif

Posted by: proregno on October 15, 2012

Bybelse foutloosheid

Posted by: proregno on August 20, 2012

Onfeilbaarheid en foutloosheid

Posted by: proregno on August 18, 2012