‘N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE MET DIE GK(v) WEENS VIDA

'N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE MET DIE GK(v) NEDERLAND WEENS VIDA Die Gererformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) van Nederland, se algemene sinode van 2017 (Meppel), het die besondere ampte oopgestel vir susters (VIDA). Ek het daaroor hier geskryf: Nog ‘n gereformeerde kerkverband buig voor die VIDA feministiese tydsgees: GK (Vrijgemaakt) VIDA artikels oor die ongereformeerde... Continue Reading →

VIDA en Galasiërs 3:28

VIDA EN GALASIERS 3:28 "Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus." - Galasiërs 3:28 Hierdie teks is al deur baie, veral die laaste 30 jaar, ingespan om vroue in die... Continue Reading →

Totius die “vroue vergruiser” ?

TOTIUS DIE VROUE VERGRUISER ?  Dit lyk my daar is die laaste paar weke weer ‘n intensiewe heksejagtery teen al wat calvinisme is.   Laasweek was daar ‘n artikel in die Beeld oor Totius se suster, ‘n feminis (Marie du Toit), wat natuurlik onderdruk is deur alles wat haar broer voorgestaan het (calvinisme, afrikaner nasionalisme,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑