SKRIFKRITIESE OPLEIDING IN TEOLOGIESE SKOLE

  SKRIFKRITIESE OPLEIDING IN TEOLOGIESE SKOLE[1] Dr. R.J. Rushdoony[2]  Die voorveronderstelling[3] van kritiese ondersoek (van die Bybel) is die outonomie van menslike denke[4]. Die mens kan sogenaamd by die waarheid uitkom, deur middel van rasionele en wetenskaplike ondersoek, vry van voorveronderstellings. Kritiese ondersoek veronderstel dus, eerstens, dat die mens objektief en outonoom is, ‘n veronderstelling... Continue Reading →

Poligamie in die lig van Jesus Christus se koms

Poligamie in die lig van Jesus Christus se koms Die afgelope tyd was daar geweldig baie aandag geskenk aan die hele kwessie van poligamie, veral poligenie (een man met verskeie vroue), aangesien ons president met groot ywer van laasgenoemde gebruik maak.  Iemand het spottenderwys gevra of die president dalk ’n Samaritaan is, met verwysing na ... Continue Reading →

Laerskool Anton van Wouw 2000

Hier is 'n ou foto wat ek ontdek het, toe ek nog skool gegee het.  Nou verstaan ons ook hoekom dit so sleg gaan in staatskole. Menere wat geen orde in die klas kan handhaaf nie !

Vroue diakens ?

Sommige meen dat slegs vroue in die leer- en regeerampte is ’n wesentlike saak waaroor daar eenheid moet wees, terwyl ander meen dat aldrie ampte wesentlik is. Sien dr. John Byl, lidmaat van die CanRC (Canadian Reformed Churches) se artikel oor die onderwerp,hier: Female Deacons and Church Unity. Om by dr. Byl se artikel aan te... Continue Reading →

Film beoordeling

Hier is ’n stuk wat ek geskryf het vir bespreking, so klompie jare gelede oor die onderwerp (ek het onder die artikel 'n paar webblaaie aanbeveel wat u kan help om die films wat u wil kyk te beoordeel):  - Die beoordeling van films, spesifiek die film: “The Passion of the Christ” –  Vrae om... Continue Reading →

Pro Regno nr.11 – Die kerklied

Sien hier: pr 2010.01.05 nr.11 Tema: 5 Artikels oor die kerklied Inhoud - Inleiding … 1 - Totius oor die lied in die kerkgeskiedenis (vroeë kerk, reformasie, dordt, Nederland) … 2 - Totius oor die vrye kerklied (Gesange) … 9 - Totius en die Skrifberymings … 17 - Die kerklied in die presbiteriaanse wêreld …... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑