Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

  "Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar 'n mens." (Hand.10:25,26)   Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders... Continue Reading →

Lewensbeskoulike opvoeding

Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees – 1 Petrus 3:15 Hier is 'n paar artikels wat ek geskryf het oor die belangrikheid van lewensbeskoulike opvoeding: 1. Lewensbeskoulike... Continue Reading →

Reformasie-maand 2010

Sondag sal dit 493 jaar gelede wees wat Maarten Luther sy 95 stellings teen die deur van Wittenberg kerk gespyker het en so die Protestantse Reformasie van die 16de en 17de eeu ingelei het, soos dit later sou bekend staan.  Die wêreld sou daarna nie meer dieselfde wees nie.  Maar, hoeveel van ons het al... Continue Reading →

My nuwe hemp

Met al die dogters waarmee ek geseën word: Sal ek vir my hierdie hemp moet kry ! :  Hier is een van my manskappe wat my gaan help 'skiet': So, jongmanne wees gewaarsku:

Ja-nee ?

'n Goeie vriend wys my vandag op hierdie skrywe uit ons geskiedenis, geskryf iewers voor die groot referendum van 1992: "REFERENDUM ... GROOT ongelukkigheid heers vir die tweede keer in twee weke in die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika oor die regse leiding wat hul lyfblad, Die Kerkblad, oor die referendum gee. Ontstelde lidmate en ampsdraers van... Continue Reading →

Die Lausanne Movement en Arminianisme

In aansluiting by my vorige skrywe, blyk dit dat die arminianisme ook lewendig in die 'Lausanne Movement' is, wat hierdie week hul konferensie hou in Kaapstad.   Die Standard Bearer gee die volgende inligting oor die ontstaan van hierdie beweging: "Lausanne, Switzerland is about forty miles from Geneva, the home of John Calvin during most of the years of... Continue Reading →

Die ware Jakob … Arminius

Dit is goed om oorspronklike bronne te lees, ook van jou teologiese teenstanders, om so te sê 'uit die perd se bek' te hoor waarmee jy nie saamstem nie.  'n Mens moet poog om eers te verstaan wat jy nie mee saamstem nie, voordat jy voortgaan om dit te weerlê.  Ja, dit is natuurlik makliker gesê... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑