Posted by: proregno | October 21, 2010

Ja-nee ?

Nobel prys vir Vrede - wenners: "Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! -- terwyl daar geen vrede is nie." - Jer.6:13,14.

‘n Goeie vriend wys my vandag op hierdie skrywe uit ons geskiedenis, geskryf iewers voor die groot referendum van 1992:

“REFERENDUM … GROOT ongelukkigheid heers vir die tweede keer in twee weke in die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika oor die regse leiding wat hul lyfblad, Die Kerkblad, oor die referendum gee. Ontstelde lidmate en ampsdraers van dié kerk het gister heftig gereageer op insinuasies dat ‘n Ja-stem vereenselwig kan word met ‘n vennootskap met die heidendom.

In die nuutste uitgawe van Die Kerkblad impliseer die redakteur, prof. Jorrie Jordaan, dat gelowiges ‘n Nee-stem behoort uit te bring. “Die beginsel vir gelowige kiesers is om die Here as die enigste ware God in die referendum te erken en om die afgode in geen opsig met Hom as gelyke te behandel nie. Indien ons volgens hierdie beginsel ons stem laat hoor, sal dit ‘n suiwer stem wees,” skryf prof. Jordaan. Prof. Jordaan het twee weke gelede ook ontsteltenis veroorsaak met sy waarskuwing dat onderhandeling met ongelowiges nooit mag oorgaan in vennootskap nie “omdat daar nie ‘n ooreenkoms is tussen die tempel van God en die afgode nie”.

Prof. Arrie de Beer, hoogleraar in kommunikasiekunde aan die Potchefstroomse Universiteit en redaksielid van Die Kerkblad, bevraagteken in die nuutste uitgawe van dié blad die “politieke ondertone” in Die Kerkblad, wat volgens hom inpas by die regse stroming in die politiek. Heidendom “Die vraag is of die implikasie (van artikels in Die Kerkblad) nie is dat die huidige regering en hul ondersteuners hand om die nek met die heidendom staan nie.” Gelowiges moet egter nie verwar en mislei word deur te dink die keuse gaan oor ‘n besluit tussen God en Satan nie. Dit gaan oor die hervorming van ‘n stelsel wat juis op Christelike beginsels nie langer in stand gehou kan word nie, skryf prof. De Beer.

Nog ‘n beswaar van prof. De Beer is dat Die Kerkblad nêrens meld dat die Staatspresident, mnr. F.W. de Klerk, ‘n Christen en ‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk is en herhaaldelik gesê het hy soek God se leiding in hierdie saak nie. Prof. De Beer sê hy verwag eerder ‘n stem vanuit Die Kerkblad “wat ons moed gee om elke nuwe probleem met geloofsvertroue aan te pak”.

Dr. Benoni Duvenage, leraar van Sasolburg-Grootfontein en voormalige redakteur van Die Kerkblad, beskou prof. Jordaan se artikels as regse indoktrinasie en meen dit is ‘n baie lelike en verkeerde manier om mense te beïnvloed asof diegene wat ja stem, hulle daarmee verbind om afgode te aanbid. Prof. Koos Vorster van die Hammanskraalse Teologiese Skool het gesê prof. Jordaan bevorder die Nee-stem op ‘n subtiele manier.

‘n Nee-stem wil egter die stelsel handhaaf wat die meeste ongeregtigheid in die geskiedenis van die land veroorsaak het en daarom gaan hy self beslis ja stem, het prof. Vorster gesê. (Berig deur Johan Retief, Heerengracht 40, Kaapstad en Neels Jackson, Forum-gebou, Strubenstraat, Pretoria.)”

Verstaan ek die ‘logika’ van die broederbonders reg ?

Prof Jordaan mag destyds nie eers op ‘n ‘subtiele’ manier die ‘nee stem’ bevorder het nie, maar prof Vorster mag openlik geskryf het dat hy ‘beslis ja’ gaan stem (vir die afgode) ?

Nou verwyt die pot die ketel dat hy swart is ?

Ek wonder hoe ‘n gereformeerde etikus en menseregte voorstaander met sy gewete saamlewe in die lig van die feit dat SA onlangs die miloen kerf vir wettige aborsie-moorde oorgesteek het (sedert 1996/7 toe dit voluit gewettig is), iets wat hy sekerlik moes geweet het sou kom met die nuwe grondwet ?

Ekself het geglo daar moes ‘sosio-politiese’ veranderinge kom, ekself glo dat elke volk ‘n plek moet hê om te bestaan in ons mooi land, ekself verwerp rassisme as dit beteken een mens dink hy is beter as ‘n ander bloot a.g.v. van sy velkleur, maar, soos ek telkemale in die verlede gesê het: van apartheid SA na ‘n aborsie humanistiese SA is nie reformasie nie, is nie gereformeerd nie, is nie bybels nie.

Noem dit wat julle wil, maar moenie dit ‘reformasie’ of ‘n terugkeer na Christelike beginsels noem nie, kom ons wees ten minste eerlik met mekaar.

SA se mense het vir vis en brood gevra, en die broederbond leierskap het vir hul slange en klippe gegee: 

  Soos wanneer iemand vlug vir ‘n leeu, maar ‘n beer loop hom raak; of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur, en ‘n slang byt hom! – Amos 5:19

So terloops, vir die vreesagtiges onder ons: sou daar oorlog uitgebreek het as die nee stemme gewen het, dan sou dit ten minste meer regverdig gewees het as man teen man teen mekaar geveg het – as die bloeddorstige oorlog wat tans gevoer word teen babas, vrouens, kinders, swakkes wat hul glad nie kan verdedig deur die moordbendes en verkragters en diewe wat vrypas het in ons land … as gevolg van die ja-stem ideologie.

Die stelsel wat die meeste ongeregtigheid in die geskiedenis van ons land veroorsaak het, en nog besig is om te veroorsaak, is die een wat ons tans beleef, met sy duisende wat uitgemoor word en getref word deur misdaad, hetsy swart, bruin, indiër of blank:

Since 1994 when the so-called ‘peaceful’ democratic new South Africa took over:

1. abortion on demand brought in by die new regime, has led to 900 000 abortions since 1996.

2. According to our Police “Force’s” statistics, for the year 2008-2009:

a. 18 148 murders (and 18 298 attempted murders)

b. Sexual offenses: 71 500 (rape: 27 500)

c. Robbery: 180 624 cases

d. Assault: 396 615

3. more than 3 000 farmers were killed on their farms in South Africa, since 1994, and it continues daily.  See:  http://www.thepetitionsite.com/1/stop-farm-murders-in-south-africa  See also: http://www.projek2010.co.za/page/Projek.aspx

And this is only the crime cases that has been reported, many only God knows about.

Source: http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2009/crime_stats.htm

Dus, hoe ‘n politieke stelsel met bogenoemde bloedige statistiek enigsins nader is aan ‘Christelike beginsels’ (volgens die implikasie van de Beer se woorde hierbo in die aanhaling) as die vorige stelsel, gaan ‘n mens se verstand te bowe ?

Dit is een ding om die sosio-politieke bedeling te wil verander, om volkere verhoudings te probeer verbeter, maar elkeen wat ‘nee’ gestem het, is gewaarsku nie net die sogenaamde ‘vuil water’ nie (rassisme), maar ook die goeie baba (Christelike grondwet, waardes, wette, moraal, geregtigheid, ens.) gaan ook uitgegooi word.  Elkeen is gewaarsku dat ongelowige humanistiese wolwe op ons land sou toesak.  Almal het geweet die Christelike waardes, hoe gebroke ook al toegepas in die verlede, gaan verruil word vir ‘n sekulêr humanistiese onchristelike bedeling wat apartheid SA na ‘n sondagskool piekniek sou laat lyk:  Matteus 12:43-45.

Maar, meen die broederbonders mentaliteit, danksy jou menseregte in die nuwe SA kan ‘n mens maar onder beskerming van die wet God laster, baie afgode aanbid, sy rusdag vertrap, gesag omver werp, aborsie-moord doen, hoereer, homoseksueel wees, ens. …  solank jy net nie apartheid bevorder nie (die sogenaamde enigste ‘crime against humanity’).  

Die ‘geregtigheid’ van die goddelose is inderdaad wreed.  

Die klomp broederbonders wat die nuwe SA gebou het, veral dié binne die kerk, se hande is vol bloed, hul kan nie sê maar ons is nie ‘verantwoordelik’ vir die nuwe SA se gruwels en onreg nie, want julle is gewaarsku teen wat oppad is (soos prof Jordaan se waarskuwings in die Kerkblad artikels), maar wou nie luister nie.   Amos 6 is profeties ook vir ons tyd:

“Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaría, die vernames van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom! 2 Trek deur na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne! Is hulle beter as hierdie koninkryke? Of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? — 3 julle wat die dag van onheil veraf stel en die setel van geweld nader skuiwe! 4 Wat op bedde van ivoor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet! 5 Wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink! 6 Wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie.”

Die broederbond leierskap was net besorg dat hul gemaksugtige lewe kan voortgaan, dat die sport kan voortgaan, dat hul eie koninkryke kan bly voortbestaan in die nuwe SA, maar hul was nie bekommer oor Josef, oor die kerk van Christus nie en die mense op grondvlak wat nou erg moet ly as gevolg van al die misdaad, korrupsie, moord, magmisbruik, ens. 

Die nuwe SA voordele skema waarvoor die broederbond hul eersgeboortereg (Christelik Calvinistiese lewensbeskouing) voor verkoop het, is nou gebou op die bloed van ‘n miljoen aborsies, duisende mense van alle bevolkingsgroepe wat vermoor en verkrag is, duisende wat uitgebuit en misbruik word.   En, hulle was en is nie bekommerd oor God se Naam wat gelaster word nie, en het gemeen die oordeel van die Here sal ons nie tref as ons sy Naam verwerp en sy wette opsy skuif vir die humanistiese menseregte bedeling nie (v.3)

Daarteenoor leer die Skrif tog duidelik: as die HERE die huis nie bou nie, werk jy tevergeefs daaraan (Ps.127:1), dat die HERE nie luister na ‘n kerk en land wat hul oor wegdraai van sy wet nie (Spr.29:9).  Elke gebed om ons land te seën sonder ‘n hartgrondige bekering terug na Christus as Koning en Verlosser, sonder ‘n terugkeer na sy wet vir al ons mense, is ‘n klug.  

Hulle wat hul skaam vir sy Naam en Woord, ongeag of dit in die kerk of die land se hoogste raadsale is, sal die Here Jesus Hom voor skaam (Ps.2; Mark.8:38).

Dank God, Hy is ook genadig. As ons ons sondes bely, vergewe Hy (1 Joh.1).  Midde sy oordele en tugtiginge is sy ontferminge.   Dit was sy boodskap ook in die tyd van Amos, en dit is die boodskap ook vir ons tye, ook aan hulle wat verlei en mislei is deur die broederbond geslag:

Soek My, dan sal julle lewe ! (Amos 5:4,6)

Mag ons almal se gebed wees vir ‘n post nuwe SA, ‘n Christelike Bybelse SA vir alle volkere wat reg en geregtigheid vir alle mense bevorder volgens sy regverdige wette, met Jesus Christus as enigste Koning en Verlosser.

Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.  Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.  Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.  ‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag.  Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen.” – Ps.22:28-32


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: