Lewensbeskoulike opvoeding

"(Paulus) het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teëkom." (Hand.17:17)

Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees – 1 Petrus 3:15

Hier is ‘n paar artikels wat ek geskryf het oor die belangrikheid van lewensbeskoulike opvoeding:

1. Lewensbeskoulike beoordeling

https://proregno.files.wordpress.com/2010/10/lewensbeskoulike-beoordeling.pdf

2. Die noodsaak vir lewensbeskoulike onderrig

https://proregno.files.wordpress.com/2010/10/noodsaak-vir-lwb.pdf

3. Die Kerk se roeping en taak ten opsigte van die bevordering van ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing 

https://proregno.files.wordpress.com/2010/10/die-kerk-van-christus-se-roeping-tov-die-bevordering-van-n-clwb.pdf

“Die kerk het die taak en opdrag om die soewereine Evangelie van Jesus Christus te verkondig aan alle volke en hulle dissipels te maak deur hulle te leer om alles te onderhou wat Hy ons beveel het (Matt.28:19).  Dit behels om die ‘volle raad van God’ oor God, mens en wêreld, en hul onderlinge verhouding tot mekaar te leer, vir soverre God dit in sy Woord aan ons geopenbaar het.  Deur die Woord en Gees moet ons ons hoe langer hoe meer in ons denke en dade onderwerp aan Christus se heerskappy.  Dit behels ook om ons tydsgees te ken sodat ons dit meer effektief kan konfronteer met die Evangelie van Jesus Christus en die Christelike lewens-en wêreldbeskouing wat vir ons in die Woord geopenbaar is.”

4 thoughts on “Lewensbeskoulike opvoeding

Add yours

  1. Baie dankie Slabbert, ek hoop die regte mense lees hier…. Hele leeftyd in die onderwys, dus wéét ek: Hierdie is soooo belangrik! In die ou dae het ons ‘n vak, “Fundamentele pedagogiek” gehad, wat oor die “fondasie” van onderwys gegaan het. Vandag se UGO is ‘n mislukking, want dit is soos die Bergpredikasie se huis op sand gebou – daar is geen “fondament” nie.

    Inpomp van kennis is nog geen opvoeding nie! Spreuke is vol van pragtige beginsels oor kinderopvoeding – “buig die boompie solank hy jonk is” is onder andere, net in ander woorde, ook daar.

    Ons het ook geleer : as onderwyser is jy “in loco parentis” : in die plek van die ouer, vir daardie ure wat die kind (wat na God se Beeld geskape is) in jou sorg is … wat ‘n verantwoordelikheid, maar ai, wat ‘n wonderlike voorreg!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: