GKSA Sinode 2012 en die Evolusie krisis

  “Maar wel baar dit verwondering dat soveel kerkleiers, soveel Christelike teoloë, die evolusieleer aanvaar en op allerlei kunsmatige maniere met die Bybelleer probeer versoen.  Hierdie feit moet egter verstaan word in die lig van die volgende oorwegings: (a) Die Bybelkritiek is in die ondermyning van die Bybelgeloof ’n bondgenoot van die evolusieleer; (b) Hierdie... Continue Reading →

Die Christusverwagting in die Ou Testament (deel 1)

‘n Kort oorsig van die geskiedenis van Christusverwagtings in die Ou Testament prof. HG (Gert) Krugera a School of Chemistry, University of Kwa-Zulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Hierdie artikel is die eerste van drie aflewerings waarin die botsende sienings van die Reformasie en die histories-kritiese metode ten op sigte van die Christusverwagtinge in... Continue Reading →

Theological foundation for the doctrine about God’s will and the wicked as referred to in the Catechism of Geneva

Theological foundation for the doctrine about God’s will and the wicked as referred to in the Catechism of Geneva prof. HG (Gert) Krugera a School of Chemistry, University of Kwa-Zulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za This paper was presented at the 8th Calvin Research Congress at the University of Free state in Boemfontein (2-4 September... Continue Reading →

‘n Openhartige antwoord op ‘n openhartige brief

"Watter hermeneutiese model gaan ons gebruik? Vir my is dit die openbarings-historiese model.  By ander modelle is daar die versoeking en die gevaar dat ons buite-Bybelse gegewens van maatskaplike, sosiale en kulturele of politieke aard laat heers oor die Bybelteks. Dat hierdie gegewens 'n dienende funksie het, sal niemand betwyfel nie. Maar wanneer hulle oor... Continue Reading →

God se tegnologie

1. Die Christen en sosiale media Hier is 'n belangrike stuk statistiek: Dit het die radio 38 jaar gevat om 50 miljoen luisteraars te hê. Die TV het 13 jaar geneem om daardie kykerstal bereik. Die Internet 4 jaar ! En Facebook ? In minder as 'n jaar 200 miljoen gebruikers ! Die sosiale media (rekenaars,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑