‘n Politieke roeping vir Christene

'N POLITIEKE ROEPING VIR CHRISTENE deur Bouwe van der Eems Sedert die nuwe bedeling aangebreek het, het Christene maar min invloed op die politiek. Christene wat wel betrokke was in die politiek, was dikwels betrokke in konserwatiewe politiek. Omdat konserwatiewe politiek primer daarop gefokus is om die status quo te behou, was hierdie politiek nie... Continue Reading →

Onderwys: Staatdiens of Godsdiens ?

ONDERWYS: STAATSDIENS OF GODSDIENS ? Na aanleiding van die onlangse regsaak oor godsdiens in skole, wat 'n wesentlike rewolusie is van hoofsaaklik die beweeg van een ware godsdiens na 'n veelgode-godsdiens in skole, plaas ek weer 'n artikel wat ek in 2001 geskryf het: Onderwys: Staatsdiens of Godsdiens? Ek het hierdie artikel geskryf na aanleiding van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑