Opmerkings oor die “NT en die Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 7: Prof. GJC Jordaan se opmerkings oor Joh.1:14)

Deel 7: Johannes 1:14 In deel 5 van hierdie reeks - met verwysing spesifiek na Joh.3:16 - is daar gewys op die probleme van die Direkte Vertaling se vertaling van die Griekse woord monogenes, nl. 'enigste' teenoor die OAV se 'eniggebore', sien hier: Opmerkings oor die “NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 5: Johannes 3:16) Met... Continue Reading →

Opmerkings oor die “NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling” (deel 6: Romeine 1:17, ‘Deur/uit’ die geloof of ‘op grond van’ die geloof?)

Deel 6: Romeine 1:17 Die ‘NT en Psalms: ‘n Direkte Vertaling’ (afkorting: DV) se vertaling van Rom.1:17 is as volg: “Want daarin word geopenbaar dat God se geregtigheid geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan: “Wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef.” [nota: my opmerkings is gebaseer op die eerste 2014... Continue Reading →

GKSA sinode 2015: 14 Januarie 2015 (dag 8)

Prof. Jorrie Jordaan (TSP) se eksegese van Johannes 1:9-13, soos deur ds. Peet Coetzee (GK Potchefstroom) belig tydens bespreking van hul beswaarskrif teen Lied 353, wat ook gehelp het dat hierdie lied nie meer deel is van die GKSA se liedere nie (sien 13h30 hier onder): "Johannes 1:9-13 Veral verse 12-13 is hier ter sake.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑