Einddinge: Die toekoms van Israel ?

EINDDINGE: DIE TOEKOMS VAN ISRAEL ? Met president Trump se aankondiging dat die VSA Jerusalem (nou amptelik, nadat dit 20 jaar gelede reeds besluit is deur die VSA se senaat) as die hoofstad van Israel erken, het dit die belangstelling vir die plek en rol van Israel in die Here se Koninkryk weer sterk laat... Continue Reading →

Boekresensie: Israelvisies in beweging

Boekresensie: Israelvisies in beweging Met erkenning aan In die Skriflig teologiese tydskrif plaas ek die resensie van prof. Sarel van der Walt van hierdie boek: Israel in beweging In my bekendstelling van bogenoemde boek het ek ook verwys na ander bronne om te lees oor die hele onderwerp, ek plaas daardie artikel weer hier: Ek... Continue Reading →

Boekbekendstelling: Israëlvisies in beweging

deur Steven Paas Ek deel met u inligting oor 'n nuwe boek wat verskyn het oor die aktuele tema 'Israelvisies', hoe gelowiges na die staat Israel gekyk het deur die geskiedenis en vandag en in die toekoms daarna behoort te kyk.  Daar is vandag natuurlik baie dwalinge en skeeftrekkinge oor hierdie saak, ook in Suid-Afrika,... Continue Reading →

Chiliasme – terme en verduidelikings

Hier is 'n paar bronne wat die verskillende terme soos chiliasme (1000-jarige ryk), eskatologie (leer van die einddinge), a-,post-,premillenialisme, dispensationalisme (bedelingsmillenialisme), ens. verduidelik: 1. J van Genderen. 1984. De Verwachting van een duizendjarig Vrederijk. Kampen: De Groot Goudriaan (sien veral p.66,67). 2. H Viljoen. geen publikasiedatum. Die Einddinge. Pretoria: Lig Publikasies (sien veral p.2-5). 3. Jan Du Rand. 2007. Die A-Z van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑